Objektif Bomba

Thursday, February 5, 2009

Untuk memberi khidmat pencegahan dan pemadaman kebakaran, menguatkuasakan peruntukan undang-undang yang berkaitan dengan aspek keselamatan dan memadam kebakaran serta menyediakan khidmat kemanusiaan yang cekap dan berkesan.

Objektif Kualiti Bomba
Dari segi kualiti jabatan bertekad untuk cermelang melalui
inovasi dan kualiti MS ISO 9000.

0 comments:

Mengenai Kadet Bomba

Pasukan Kadet Bomba.

Recent Posts

Recent Comments

  © Blogger template Newspaper II by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP