Fungsi Bomba

Thursday, February 5, 2009

Fungsi-fungsi utama jabatan adalah mengikut peruntukan di dalam Akta Perkhidmatan Bomba 1988 (Akta 341).

Ke Arah Sebuah Organisasi Kebombaan Dan Penyelamatan Bertaraf Dunia

Menyediakan langkah dan tatacara bagi:
- Memadam / menentang / mencegah kebakaran; Melindungi mengawal kebakaran;
- Melindungi nyawa dan harta benda.

Melaksanakan tatacara penyiasatan tentang sebab, punca dan hal kebakaran.

Menggubal tatacara perlaksanaan khidmat kemanusiaan.

Menyediakan garis panduan dan tatacara pengurusan balai-balai bomba.

Memberi input dan data-data kepada Ibu Pejabat dalam hal penggubalan dasar dan operasi melawan kebakaran.

Mengawalselia penubuhan, pentadbiran dan disiplin Pasukan Bomba Bantuan dan Bomba Sukarela.

JBPM boleh selain daripada tugas-tugasnya dibawah subsekyen (1)melaksanakan apa-apa tugas lain yang dipertanggungjawabkan kepadanya oleh undang-undang atau sebaliknya yang diadakanoleh menteri untuk dilaksanakan.

0 comments:

Mengenai Kadet Bomba

Pasukan Kadet Bomba.

Recent Posts

Recent Comments

  © Blogger template Newspaper II by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP